0800 604 406
  info@paradigmacc.sk
Odoslaním žiadosti a životopisu potvrdzujete súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu predloženom vo vašej žiadosti o prijatie do pracovného pomeru a Vašom životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň súhlasíte s uložením Vašich osobných údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 2 rokov. Žiadame Vás o potvrdenie tohto súhlasu nakoľko v opačnom prípade Vás nebudeme môcť kontaktovať, Váš životopis a žiadosť o zamestnanie spracovať a zároveň Vás zaradiť do databázy uchádzačov o zamestnanie. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať písomne na adresu našej spoločnosti PARADIGMA, s.r.o., Veľká okružná 26/A, 010 01, Žilina, prípadne e-mailom na hr@paradigmacc.sk.