0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Helpdesk – Email

Poskytneme multikanálový helpdesk s moderným webovým rozhraním pre prehľadné spracovanie rôznych zákazníckych požiadaviek a taktiež interných firemných úloh. Nové požiadavky zákazníci zadávajú cez chat, SMS, telefón, webový chat alebo email. Helpdesk ich dokáže inteligentne spracovávať a ku každému zákazníkovi radiť do prehľadnej komunikačnej histórie.

WebChat

Ide o komunikačný kanál, ktorý by nemal chýbať na žiadnom predajnom webe. Naši operátori vybavia prichádzajúce webové chaty priamo v aplikácii.

ChatBot/VoiceBot

Chatbot dokáže v reálnom čase komunikovať s veľkým množstvom užívateľov naraz a taktiež je možné s každým užívateľom komunikovať obojstranne a personalizovane. Výhodou sú nízke náklady na akvizíciu užívateľov a tiež efektívna a interaktívna komunikácia.

Voicebot je nástroj umelej inteligencie pre automatické odbavenie prichádzajúcich alebo odchádzajúcich hovorov. V prípade, keď neporozumie jedna alebo druhá strana, voicebot si so situáciou dokáže poradiť a dokáže sa znova opýtať, či naopak otázku zopakovať. Výhodou je komunikácia 24/7.

SMS Chat

Slúžia ako nástroj na individuálne alebo hromadné oslovenie vašich aktuálnych, či nových zákazníkov. Odošleme hromadné SMS s informáciami o vašich reklamných akciách alebo individuálne pripomenieme dohodnuté termíny. SMS služby využívame aj ako doplnok telemarketingových aktivít. Samozrejmosťou je prispôsobenie rozposielania SMS správ podľa vašich požiadaviek. Podľa potreby ich vieme odoslať jednorazovo, alebo vo vlnách. Telefónne číslo vieme nahradiť názvom vašej spoločnosti a dokážeme zabezpečiť zber odpovedí na rozposlané SMS.

Facebook Messenger

Umožňuje rýchlo a jednoducho prepojiť Vašich facebookových zákazníkov s operátormi kontaktného centra PARADIGMA. Zákazníci môžu Vašu spoločnosť kontaktovať cez Facebook Messenger zaslaním privátnej správy, ktorá je následne obslúžená v kontaktnom centre operátormi podľa zadaných priorít.

WhatsApp Business

Umožňuje taktiež jednoduchú a rýchlu komunikáciu a v súčasnosti sa radí medzi najčastejšie využívané komunikačné kanály. Umožňuje taktiež komunikovať medzi firmami priamo zo svojho mobilu a to úplne zadarmo.

Viber Business

Viber patrí medzi bezplatnú aplikáciu na zasielanie správ a volanie. Vďaka mobilnému rozhraniu umožňuje zákazníkom komunikovať medzi sebou aj s firmami zdarma.

Inteligentné čísla

Účinným spôsobom, ako poskytnúť zákazníkovi primeranú starostlivosť je zriadenie zvýhodneného čísla. Vďaka tomuto kroku zákazník získa potrebné informácie v správnom čase, čím sa zvýši nielen úroveň zákazníckeho servisu, ale aj spokojnosť zákazníkov.

0800 - Zelená linka 

bezplatná infolinka na volania, vďaka ktorej má klient motiváciu zavolať, pretože požadované informácie získa zdarma a okamžite. Opakované, neoprávnené hovory je možné eliminovať prostredníctvom tzv. blacklistu.

0850 - Modrá linka

 funguje rovnako ako Zelená linka. Slúži zákazníkom na volanie za nižšie ceny, pričom časť poplatku za prijaté hovory platí zadávateľ a časť volajúci.