0800 604 406
  info@paradigmacc.sk
Piliere PARADIGMA sú:
spokojnosť zákazníka, spokojnosť zamestnanca a spokojnosť spoločnosti. Štvrtým a najdôležitejším je pilier dôvery , ktorý nás spája a drží pohromade.
team picture
Zákaznícku skúsenosť
Pomôžeme zlepšiť zákaznícku skúsenosť
 • Formou spätnej väzby
 • Aktívnou kampaňou na váš produkt / službu
 • Zberom informácií o nákupnom správaní
 • Centrálnou evidenciou (napr. nákupu, reklamácií)
 • Informovanosťou zákazníka
Viac informácií
Komunikačné kanály

Hovory

Helpdesk

Webchat

Messenger

WhatsApp

Instragram

Viber

Intelignetné čísla

SMS Kampane

Marketingové kampane
Vylepšíme zákaznícky servis z pohľadu technologických inovácií
 • Vzájomne prepojíme systémy
 • Nastavíme Task Management
 • Zefektívnime čakanie zákazníka na linke prostredníctvom IVR
 • Zabezpečíme prehľadné zobrazenie štatistík
 • >Nastavíme automatizáciu formou Site-2-Site Tunnel
Viac informácií
reference image
Podporné technológie

Interné CRM
CATI NG

Online reporting

Wallboardy

Robotické hovory
reference image
Navrhneme riešenie pre zatraktívnenie produktu či služby
 • Chcete promovať váš produkt / službu?
 • Snažíte sa udržať zákazníkov či získať nových?
 • Chcete lepšie sprehľadniť produkt / službu?
 • Chcete priniesť viac automatizácie do procesov?
 • Chcete podporiť predaj produktu / služby?
 • Chcete efektívne odmeňovať vašich zákazníkov?
Viac informácií