0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Infolinka (inbound)

Operátor prijíma hovor od zákazníka, poskytuje mu požadované informácie, naviguje ho, realizuje s ním objednávky, prípadne mu poskytuje technickú pomoc. Pomocou IVR (interaktívny hlasový systém) vieme nasmerovať hovory podľa druhu, produktu a zvoleného jazyka. Zastrešíme pre vás komplexné služby zákazníckej linky v požadovanom rozsahu, jazykových mutáciách a v neobmedzenom pracovnom čase.  Taktiež zabezpečujeme online report a nahrávky všetkých hovorov.

Talesales (outbound)

Zvýšime vám efektivitu pri získavaní nových zákazníkov. Na každú skupinu zákazníkov platí niečo iné, preto je dôležité zvoliť si správnu marketingovú stratégiu. Oslovíme vo vašom mene veľké množstvo nových alebo existujúcich zákazníkov z vašej databázy a dohodneme s nimi priamy predaj vašich produktov alebo služieb.

Kampane

Zabezpečujeme aktívne navolávanie zákazníkov pri existujúcej databáze vrátane prehľadnej webovej konfigurácie callscriptu, ktorý sa vždy zobrazuje operátorovi. Taktiež vykazujeme prehľadné reporty a štatistiky. Podporujeme tiež manuálne kampane, ako aj kampane s prediktívnym automatickým vytáčaním.

Robotický hovor

Ide o špeciálnu telefonickú kampaň s telefónnymi číslami, ktoré PARADIGMA automaticky zavolá sama presne podľa pravidiel, ktoré si vopred nastavíte.

PARADIGMA call me

Umožňuje pridať na vašu webovú stránku widget pre vyžiadanie spätného hovoru. Návštevník webu si tak môže zadať svoje telefónne číslo a čas, kedy si praje byť kontaktovaný a PARADIGMA mu následne bude volať.

Mystery call a mystery shopping

Potrebujete si nezávisle overiť, ako vaši zamestnanci vystupujú v mene vašej spoločnosti? Pomocou mystery calls a mystery shopping-u dohliadneme na úroveň vášho zákazníckeho servisu. Napríklad, či vaši pracovníci dodržiavajú postup pri predaji a sú ústretoví k zákazníkovi, prípadne, či ponúkajú doplnkové služby a tovar podľa predajného konceptu.