0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Aký ste mali problém pred objednaním našej služby?

Nenazval by som to problémom, ale skôr náročnou úlohou bolo presné zadefinovanie postupu operátora (telefónny skript) pre jednotlivé služby, ktoré prostredníctvom Paradigmy našim klientom ponúkame. Dané postupy sa následne stali súčasťou celkových procesov komunikácie a riešenia úloh spoločnosti. Zároveň bolo treba určitý čas investovať aj do vzdelávania operátorov a preniesť tak na nich časť našej odbornej znalosti.

Splnili sa vaše očakávania?

Áno, spolupráca sa postupne rozšírila aj o oblasti, nad ktorými sme na začiatku vôbec neuvažovali. Veľmi oceňujeme nízku fluktuáciu v tíme operátorov a ich veľkú chuť učiť sa a profesijne napredovať.

Aké prínosy ste vďaka našej spolupráce získali?

Jednoznačne spokojnosť klientov. A spokojnosť klienta znamená aj vyššiu šancu pre jeho udržanie prípadne rozšírenie spolupráce. Operátori Paradigmy navyše riešia aj skutočne kritické situácie kde rýchlosť a presnosť musí byť 100% zaručená a adresná.

Odporučili by ste nás aj ostatným?

Samozrejme. Myslím, že všeobecne klienti vyžadujú hlavne rýchlu a bezproblémovú komunikácii s poskytovateľom akejkoľvek služby a Paradigma v tom dokáže významne pomôcť.

  

 

Miroslav Malovec
Buisness Development Manager
LeasePlan SK