0800 604 406
  info@paradigmacc.sk

Reporting services

Ide o jednu z unikátnych funkcií PARADIGMA platformy. Reporty dokážeme spracovávať podľa vašej požiadavky - nie je potrebné čakať na koniec týždňa, alebo mesiaca. Náš reporting services poskytuje nástroje pre realtime reporting určený pre vedenie prevádzky a veľkého množstvo reportov zobrazujúcich historické štatistiky.

CRM

V PARADIGME sa CRM (Customer Relationship Management) vzťahuje na procesy a technológie používané na zlepšenie vzťahov so zákazníkmi a zvýšenie ich lojálnosti. V rámci tejto stratégie sa kladie dôraz na zber, spracovanie a využitie informácií o zákazníkoch a na zlepšenie ich skúseností s produktmi alebo službami spoločnosti. Cieľom je zlepšiť celkový dojem zákazníkov o spoločnosti a zvýšiť ich pravdepodobnosť opätovného nákupu.

Wallboard/Dashboard

PARADIGMA Wallboard je aplikácia pre prehľadné zobrazenie okamžitého stavu nášho call centra na TV obrazovkách alebo v prehliadači. Wallboard si môže teamleader zostaviť presne na mieru z predpripravených widgetov.