Aktívny telemarketing

Telemarketing je jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Je to nástroj ako získať nových zákazníkov, osloviť existujúcich, spoznať ich potreby, či zistiť aký je potenciál ich produktov a služieb na trhu.

Telesales - predaj služieb cez telefón

Naše call centrum dokáže pomôcť Vášmu podnikaniu, zvýšime Vám efektivitu pri získavaní nových zákazníkov. Je dôležité zamerať sa na správnu skupinu klientov so správnou marketingovou stratégiou. Aktívny telemarketing umožní Vašej spoločnosti zrealizovať obchodný hovor akékoľvek typu na veľkom množstve existujúcich aj nových zákazníkov v reálne krátkom čase. Záleží na Vás, či si z nášho portfólia vyberiete priamy predaj a podporu Vašich produktov alebo dohodnutie obchodného stretnutia.

Organizovanie obchodných stretnutí

Naša spoločnosť zorganizuje obchodné stretnutia v mene Vašej spoločnosti pre Vašich obchodníkov podľa Vašich predstáv. Organizovanie obchodných stretnutí cez call centrum šetrí čas Vám aj Vašim obchodným zástupcom. Stretnutia zaznačujeme do internej aplikácie alebo priamo do kalendára Vášmu obchodníkovi. Report stretnutí vypracujeme v dohodnutej frekvencii. Každé dohodnuté stretnutie potvrdíme (pripomenieme) klientovi sms správou alebo e-mailom ihneď po telefonáte alebo deň pred dohodnutým termínom

Telefonický prieskum trhu

Telefonický prieskum trhu sa dnes používa ako nástroj získavania informácií a názorov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Ak potrebujete lepšie spoznať potreby a názory vašich klientov, je telefonický prieskum tou najvhodnejšou formou. Hlavnou výhodnou telefonického prieskumu je jeho adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na poznatky a skúsenosti Vašich klientov, priamo počas telefonického hovoru.  Na základe odpovedí zostaví naše call centrum report, ktorý od nás obdržíte v dohodnutom intervale.

Mystery calls a  Mystery shopping

Prístup Vašich zamestnancov ku klientom, ich vystupovanie a kvalita nimi poskytovaných služieb je určite dôležitá pre Vás, ako aj pre celkový úspech Vašej firmy. Ak si potrebujete nezávisle overiť, ako Vaši zamestnanci vystupujú v mene Vašej spoločnosti, sú pre Vás mystery calls a mystery shopping tou najvhodnejšou voľbou. Dokážeme zistiť úroveň Vášho zákazníckeho servisu, napr. či Vaši pracovníci dodržiavajú postup pri predaji, ústretovosť pri predaji, ponuka doplnkových služieb / tovaru podľa predajného konceptu.
 


Pasívny telemarketing

Pasívny telemarketing slúži na získavanie spätnej väzby o svojich produktoch a službách a zároveň poskytuje Vašim klientom priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok či pripomienok. Pasívny telemarketing zabezpečuje servis v oblasti poskytovania informácií klientom, prijímania objednávok, pripomienok a riešenia vzniknutých požiadaviek.
Operátor prijíma hovor od zákazníka s cieľom zodpovedania požadovanej informácie, navigácie zákazníka, realizácie objednávky, prípadne poskytnutia technickej pomoci. Pomocou IVR (interaktívny hlasový systém) zabezpečíme správne triedenie hovorov podľa tematiky, produktu a zvoleného jazyka. Vďaka kombinácii IVR, špecifických hlások, profesionálneho operátora a možnosti odkazovej služby bude Vaša zákaznícka správnym kontaktným bodom pre Vašich zákazníkov. Radi pre Vás zastrešíme komplexné služby Vašej zákazníckej linky v požadovanom rozsahu, jazykových mutáciách, neobmedzenom pracovnom čase a samozrejme s garantovanou kvalitou a dostupnosťou. Zabezpečíme Vám zodpovedanie hovorov vo vysokej kvalite a budeme Vám garantovať dostupnosť v zmysle dohodnutých SLA – „service level agreement". Samozrejmosťou je report, ktorý máte k dispozícii online a nahrávky všetkých hovorov.


SMS služby

SMS služby umožňujú individuálne alebo hromadne osloviť  Vašich aktuálnych alebo nových zákazníkov s informáciami o akciách, dohodnutých termínoch. SMS služby sú využívané aj ako doplnkový nástroj telemarketingových aktivít. Rozposielanie SMS správ vieme nastaviť podľa Vašich požiadaviek. SMS správy dokážeme odosielať jednorazovo, alebo vo vlnách, presne podľa Vašich požiadaviek. Telefónne čislo vieme nahradiť názvom Vašej spoločnosti a dokážeme zabezpečiť zber odpovedí na rozposlané SMS.

 

Webchat

Moderný a efektívny spôsob ako komunikovať s návštevníkmi Vašej www stránky. Modul ktorý používame sa dá veľmi jednoducho implementovať priamo do obsahu www stránky. Výhodou je okamžitá dostupnosť pre Vašich potenciálnych zákazníkov. Report vo forme výpisu komunikácie a hodnotenie spokojnosti zákazníka je samozrejmosťou.