Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Služby

Aktívny telemarketing

Jeden z najefektívnejších marketingových nástrojov pre komunikáciu so zákazníkmi. Nástroj ako získať nových zákazníkov, osloviť existujúcich, spoznať ich potreby, či zistiť, aký je potenciál ich produktov a služieb na trhu.

Telesales

Telesales

Zvýšime vám efektivitu pri získavaní nových zákazníkov. Na každú skupinu klientov platí niečo iné, preto je dôležité zvoliť si správnu marketingovú stratégiu. Oslovíme vo vašom mene veľké množstvo nových, alebo existujúcich zákazníkov z vašej databázy a dohodneme s nimi priamy predaj vašich produktov alebo služieb.

Organizovanie
obchodných
stretnutí

Oranizovanie obchodných stretnutí

V mene vašej spoločnosti zorganizujeme stretnutia pre vašich obchodníkov s potenciálnymi klientmi. Organizovanie stretnutí cez naše call centrum vám ušetrí čas. Stretnutia zaznačujeme do internej aplikácie, alebo priamo do kalendára vášho obchodníka. Vypracujeme report stretnutí v dohodnutých intervaloch a každé dohodnuté stretnutie s klientom elektronicky potvrdíme či pripomenieme.

Marketingový
prieskum
trhu

Doplnkové služby

Efektívny nástroj ako zistiť potreby a názory vašich klientov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Jeho hlavnými výhodami je adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na skúsenosti vašich klientov, a to priamo, počas telefonického hovoru. Na základe odpovedí zostavíme report, ktorý od nás obdržíte v dohodnutom intervale.

Mystery calls
a mystery shopping

Mystery calls

Zaujíma vás prístup vašich zamestnancov ku klientom, ich vystupovanie a kvalita nimi poskytovaných služieb? Je to rovnako dôležité pre vás, ako aj pre celkový úspech vašej firmy. Potrebujete si nezávisle overiť ako vaši zamestnanci vystupujú v mene vašej spoločnosti? Pomocou mystery calls a mystery shopping-u dohliadneme na úroveň vášho zákazníckeho servisu. Napríklad, či vaši pracovníci dodržiavajú postup pri predaji a sú ústretoví k zákazníkovi, prípadne, či ponúkajú doplnkové služby a tovar podľa predajného konceptu.

Pasívny telemarketing

Vďaka pasívnemu telemarketingu získame spätnú väzbu o vašich produktoch a službách. Zároveň vaši klienti získavajú priestor na zodpovedanie vzniknutých otázok, či pripomienok. Pasívny telemarketing zabezpečuje servis v oblasti:

  • poskytovania informácií klientom
  • prijímania objednávok
  • prijímania pripomienok
  • riešenia vzniknutých požiadaviek.

Zákaznícka služba
infolinka, helpdesk

Telesales

Operátor prijíma hovor od zákazníka, poskytuje mu požadované informácie, naviguje ho, realizuje s ním objednávky, prípadne mu poskytuje technickú pomoc. Pomocou IVR (interaktívny hlasový systém) vieme nasmerovať hovory podľa tématiky, produktu a zvoleného jazyka. Vďaka kombinácii IVR, špecifických hlások, profesionálneho operátora a možnosti odkazovej služby bude vaša zákaznícka linka ideálnym kontaktným bodom pre klienta. Zastrešíme pre vás komplexné služby zákazníckej linky v požadovanom rozsahu, jazykových mutáciách a v neobmedzenom pracovnom čase. To všetko s garanciou kvality a vysokej dostupnosti. Samozrejmosťou je online report a nahrávky všetkých hovorov.

Organizovanie
obchodných
stretnutí

Oranizovanie obchodných stretnutí

V mene vašej spoločnosti zorganizujeme stretnutia pre vašich obchodníkov s potenciálnymi klientmi. Organizovanie stretnutí cez naše call centrum vám ušetrí čas. Stretnutia zaznačujeme do internej aplikácie, alebo priamo do kalendára vášho obchodníka. Vypracujeme report stretnutí v dohodnutých intervaloch a každé dohodnuté stretnutie s klientom elektronicky potvrdíme či pripomenieme.

Marketingový
prieskum
trhu

Doplnkové služby

Efektívny nástroj ako zistiť potreby a názory vašich klientov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Jeho hlavnými výhodami je adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na skúsenosti vašich klientov, a to priamo, počas telefonického hovoru. Na základe odpovedí zostavíme report, ktorý od nás obdržíte v dohodnutom intervale.

Mystery calls
a mystery shopping

Mystery calls

Efektívny nástroj ako zistiť potreby a názory vašich klientov na aktuálnu situáciu a danú problematiku. Jeho hlavnými výhodami je adresnosť a možnosť flexibilne reagovať na skúsenosti vašich klientov, a to priamo, počas telefonického hovoru, Na základe odpovedí zostavíme report, ktorý od nás obdržíte v dohodnutom intervale.

Doplnkové služby

Vyberte si z ďalších výhod, ktoré ponúkame k našim službám.

SMS
služby

Telesales

Slúžia ako nástroj na individuálne alebo hromadné oslovenie vašich aktuálnych, či nových zákazníkov. Odošleme hromadné SMS s informáciami o vašich reklamných akciách alebo individuálne pripomenieme dohodnuté termíny. SMS služby využívame aj ako doplnok telemarketingových aktivít. Samozrejmosťou je prispôsobenie rozposielania SMS správ podľa vašich požiadaviek. Podľa potreby ich vieme odoslať jednorazovo, alebo vo vlnách. Telefónne číslo vieme nahradiť názvom vašej spoločnosti a dokážeme zabezpečiť zber odpovedí na rozposlané SMS.

Webchat, WhatsApp
Messenger, Viber

Oranizovanie obchodných stretnutí

Pomocou týchto služieb vieme v reálnom čase efektívne komunikovať s návštevníkmi vášho webu. Výhodou je, že tieto chatovacie moduly sa dajú jednoducho implementovať priamo na vašu web stránku. Report vo forme výpisu komunikácie, prípadne hodnotenie spokojnosti zákazníka, je u nás samozrejmosťou.

Inteligentné čísla
0800 a 0850

Doplnkové služby

Účinným spôsobom ako poskytnúť zákazníkovi primeranú starostlivosť je zriadenie zvýhodneného čísla. Vďaka tomuto kroku klient získa potrebné informácie v správnom čase, čím sa zvýši nielen úroveň zákazníckeho servisu, ale aj spokojnosť zákazníkov

0800 - Zelená linka – bezplatná infolinka na volania, vďaka ktorej má klient motiváciu zavolať, pretože požadované informácie získa zdarma a okamžite. Opakované, neoprávnené hovory je možné eliminovať prostredníctvom tzv. blacklistu.

0850 - Modrá linka – funguje v princípe rovnako ako Zelená linka. Slúži zákazníkom na volanie za nižšie ceny, pričom časť poplatku za prijaté hovory platí zadávateľ a časť volajúci.